oorzaken

(Mogelijke) oorzaken van en aanleidingen voor ME/CVS.

Nederlands

Onbekende(re) oorzaken van ME/cvs: schimmel

Muur met (donkere) schimmel.

Bij een vermoeden van ME/cvs worden enkele voor de hand liggende oorzaken uitgesloten, en dan stopt het onderzoek al snel. De oorzaak van ME/cvs is immers onbekend, dus nader onderzoek wordt beschouwd als zinloos.

Als je bereid bent om verder te kijken, dan blijken er wel degelijk allerlei mogelijke oorzaken voor ME/cvs te zijn. Een aantal daarvan is zelfs goed te behandelen! Ook al kan dat niet altijd in Nederland. Schimmel is één van deze voorbeelden.

Central Sensitization Syndrome (1)

Mayo Clinic's Christopher Sletten, Ph.D., ABPP discussing Central Sensitization Syndrome, which is the prevailing theory of the cause of chronic pain & other chronic symptoms. A patient and/or provider understanding of this process can lead to seeking appropriate treatments including the Pain Rehab Center (PRC) at Mayo Clinic's Florida campus.

Centrale Sensitisatie Syndroom (1)

Dr. Christopher Sletten, lid van de Amerikaanse Bond van Psychologie Professionals (ABPP),verbonden aan de Mayo Kliniek, bespreekt het Centrale Sensitisatie Syndroom, dat de gangbare theorie voor de oorzaak van chronische pijn en andere chronische symptomen is. Een patiënt en/of een behandelaar die dit proces begrijpt, kan op zoek gaan naar een geschikte behandeling, zoals het Pijn Recuperatie Centrum (Pain Rehab Center, PRC) op de Campus van de Mayo Kliniek in Florida.