Internationale Dag voor Mensen met een Beperking 2022

Internationale Dag voor Mensen met een Beperking 2022

De Internationale Dag voor Mensen met een Beperking wil het bewustzijn vergroten dat men mensen met een beperking nog steeds beschouwt als zielig of 'kapot'. Te vaak wil men ons ‘beter maken’ of, als dat niet mogelijk is, voor ons zorgen. Deze houding tegenover mensen met een beperking maakt ons tot gemarginaliseerde mensen.

VN-Verdrag Handicap

Gelukkig hebben we het Verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Beperking van de Verenigde Naties, of kortweg VN-Verdrag Handicap. De VN hebben deze internationale wet in 2006 aangenomen en landen hebben de mogelijkheid om het VN-Verdrag Handicap te ratificeren, wat de meeste landen inmiddels hebben gedaan. Sommige landen (vrijwel) direct, zoals Duitsland en het VK, en andere landen veel later, zoals Finland en Nederland.

Nederland heeft het verdrag pas in 2016 geratificeerd, tien jaar na de internationale invoering. Het facultatieve protocol, waarin is geregeld dat mensen hun recht kunnen opeisen, heeft Nederland vooralsnog niet geratificeerd. Kortom, het VN-Verdrag Handicap verplicht tot maatschappijbrede gelijkwaardigheid (waaronder toegankelijkheid), maar als dat niet gebeurt, kun je dit recht niet via internationaal recht opeisen. Het resultaat is gênant: zes jaar na de invoering van het VN-Verdrag Handicap in Nederland ligt de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking nog steeds ver achter.

Apartheid

Op 3 december staan we stil bij de strijd die veel mensen met een beperking nog steeds moeten voeren om hun volledige potentieel te kunnen benutten, ondanks het VN-Verdrag Handicap. Vanwege de systematische discriminatie van mensen met een beperking, de eindeloze bureaucratie rondom noodzakelijke ondersteuning en hulpmiddelen, de stapeling van zorgkosten die voor armoede zorgt en de slechte toegankelijkheid van onze samenleving. Mensen met een beperking leven in een wereld waar apartheid nog steeds floreert.

Het essentiële wat ontbreekt, is zelfbeschikking. Personen met een beperking worden gehandicapt gemaakt, terwijl de daadwerkelijke beperking vaak niet zo'n groot probleem is. De oplossing is even elegant als eenvoudig: praat met ons, in plaats van over ons!

Wees een bondgenoot

De Internationale Dag van Mensen met een Beperking is een goede dag om jezelf af te vragen: Hoe kan ik een bondgenoot zijn? Wat kan ik doen om het leven van mensen met een beperking (een beetje) beter te maken?

Maak dit zo klein of zo groot als je zelf wilt: Maak eens een echt praatje met een iemand met een beperking die je kent of die je tegenkomt als je boodschappen doet. Of sluit je aan bij een organisatie (voor en door mensen met een beperking), die pleit voor een beter leven voor mensen met een beperking.

En altijd heel belangrijk: Spreek je uit! Door dit bericht te delen op sociale media of door een persoonlijk bericht te delen.

Tags: 

Reactie toevoegen