Online PFI-NL meeting over handicap klein, maar fijn!

Logo Pagan Federation International (PFI)
0
Nog geen stemmen

Zondag 15 september was de eerste online bijeenkomst met pagans en heidenen met een beperking. We waren met een klein groepje, maar het was al snel duidelijk dat alle deelnemers gewend zijn om aan te pakken. Daardoor hadden we een heel goed en krachtdadig gesprek. De volgende online bijeenkomst is op 27 oktober om 15.00 uur.

Na een voorstelrondje hebben we gesproken over wat wij nodig hebben om vanzelfsprekend deelnemer te kunnen zijn binnen onze pagan en heidense gemeenschappen.

Toegankelijke evenementen

Eén van de eerste opmerkingen was dat het volgens (Europese) wet- en regelgeving verplicht is om evenementen voor iedereen toegankelijk te maken. Dat is natuurlijk waar, ook al zijn (nog) niet alle organisatoren hiervan op de hoogte.

Los van wetten is het onze ervaring dat toegankelijkheid vaak beperkt wordt opgevat. Men denkt vooral aan rolstoelgebruikers, en vergeet de toegankelijkheid voor alle andere soorten beperkingen.

Stilstaan bij toegankelijkheid

Dat bracht ons op de stelling dat toegankelijkheid over bewustzijn gaat. Het gaat over het besef bij organisatoren dat in “de achterban” ook mensen met een beperking zijn. En dat deze mensen vaak iets extra’s nodig hebben om mee te kunnen doen.

Hier kunnen wij zelf een steentje aan bijdragen! Wij zouden meer bewustzijn binnen de pagan en heidense gemeenschappen kunnen aanwakkeren. We zouden bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne via sociale media kunnen starten.
Of we zouden het goede voorbeeld kunnen geven door zelf een toegankelijk evenement te organiseren. Bij de organisatie van de PFI-NL Spring Gathering waren dit jaar meerdere mensen met een beperking betrokken. De toegankelijkheid was dit jaar dan ook veel beter dan in voorgaande jaren.
Nog een andere optie is dat we structureel bestaande evenementen gaan bezoeken en onszelf zichtbaar maken als onderdeel van de pagan/heidense gemeenschap.

Discussies PFI-forum

Op het Nederlandse deel van het PFI-forum voeren Soleil en Jochem sinds juli een discussie met een serie thema’s rondom toegankelijkheid. Deze discussies worden goed gelezen, dus men heeft interesse voor de onderwerpen.
Maar tot nu toe reageren mensen nog niet. We weten niet waarom dat is, ook al hebben we wel onze vermoedens. Durft men niet uit de kast te komen als pagan/heiden met een beperking? Of ervaart men schroom om ervaringen te delen, omdat men bang is voor oordelen?

Rolmodellen

We vinden het ook belangrijk om rolmodellen te laten zien, zowel voor pagans/heidenen met een beperking zelf (zij hebben ook voorbeelden nodig) als voor de hele gemeenschap (om onze diversiteit zichtbaar te maken). Er zijn genoeg bekende mensen, die zowel een beperking als een band met het paganisme/heidendom hebben.

Filmtip

Tot slot een filmtip: Crazywise is een film over mensen met psychische of psychiatrische beperkingen. Mensen die in het westen als “gek” worden bestempeld en medicatie krijgen, en in het oosten als “wijs” worden gezien en sjamaan of healer worden. Meer info op crazywisefilm.com.

Volgende bijeenkomst

Zondag 27 oktober 2019, van 15.00 tot 16.30 uur. Meedoen? Opgeven kan weer bij Soleil: soleil@paganfederation.org.

Beoordeel dit artikel: 
Nog geen stemmen

Reactie toevoegen