toegankelijkheid

Over de (on)toegankelijkheid van onze samenleving (en dus ook over mensenrechten).

Nederlands

Report workshop “Dis_spelling disability: inclusiveness as a matter of fact”

Picture of Soleil and Jochem

At the PFI-NL Spring Gathering on 25th May one of the activities was a Community Circle about accessibility and the pagan/heathen community. It was the first time this theme was discussed this explicit at a meeting of PFI Netherlands. We look back with satisfaction at this interesting workshop, where we have taken a first step towards inclusiveness as a matter of fact.

Verslag workshop “Beperkingen ont_perken: vanzelfsprekend inclusief”

Foto van Soleil en Jochem

Tijdens de PFI-NL Spring Gathering op 25 mei was een van de activiteiten een Community Circle over toegankelijkheid en de pagan/heidense community. Het was voor het eerst dat dit thema zo expliciet aan de orde kwam tijdens een bijeenkomst van PFI Nederland. Wij kijken tevreden terug op deze interessante workshop, waar we een eerste stap hebben gezet naar meer vanzelfsprekende inclusiviteit.

Goden met een handicap

De Azteekse god Tezcatlipoca ("Rokende Spiegel")

Op 25 mei gaf ik, samen met een vriendin, een workshop over toegankelijkheid en de pagan community (de heidense gemeenschap, dus). Deze workshop ging over de vele goden met een handicap, over wat pagans met een beperking de community kunnen leren, en over praktische tips voor een beter toegankelijke community.  Mijn onderzoek naar goden met een handicap leverde een verrassend resultaat op!